0

ေဖ႔ဘြတ္အေကာင္႕အသစ္ဖြင္႔ ခ်င္သူမ်ားအတြက္ Gmail ဖြင္႔ရမလြယ္ရင္ လုပ္နည္း(မသိေသးသူမ်ားအတြက္ပါ).......

Thursday, August 15, 2013


fb အေကာင္႕မဖြင္႕ခင္မွာ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ( window key + R) = prefetch /enter /continute/ (Ctrl + A) select all /shift + Delete /Yes ဆိုၿပီးရွင္းပါ ၿပီးရင္ထပ္ၿပီး window key + R = (temp ,recent ,%temp% ဆိုၿပီး ပထမတစ္ခါကအတိုင္း တစ္ခုဆီရိုက္ထည္႕ၿပီး အရင္ရွင္းလိုက္ပါ ....ၿပီးရင္ firefox ကုိဖြင္႕ၿပီး History tab ထဲက clear recent history ကုိႏွိပ္ပီး history ေတြကုိ ရွင္းပါ ၿပီး ရင္ (www.hushmail.com) ကုိသြားၿပီး အေကာင္႕တစ္ခုဖြင္႕ပါ ...(gamil ဖြင္႕လို႕မလြယ္ရင္ေပါ႔) ....hsuhamil တစ္ခုရရင္ အဲေမးကုိ ဖြင္႕ထားပါ ...ၿပီးရင္ New tab တစ္ခုဖြင္႕လိုက္ၿပီး facebook ကုိဖြင္႔လိုက္ပါ ....အဆင္ေျပပါလိမ္႕မယ္ ....ဖြင္႔လို႕ရရင္ step 1>skip ကုိႏွိပ္ပါ step 2 တစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္ ႀကိဳက္တာကို Like လုပ္ၿပီး save & continue , step 3 Upload photo (ဓာတ္ပုံတစ္ခုခုတင္ရပါမယ္) တင္ၿပီးရင္ save & continue ဆိုၿပီး လုပ္သြားပါ ....ၿပီးရင္ ကုိယ္႕ရဲ႕ေ၀ါကုိ သြားၿပီး cover photo တစ္ခုတင္ပါ ....ၿပီးလွ်င္ hsuhmail ထဲသြားၿပီး ေဖ႔ဘြတ္ကပို႕ထားတဲ႕ ေမးႏွစ္ေဆာင္ထဲက တစ္ေဆာင္မွာ Comfirm you are account ဆိုတဲ႕ ေကာင္ကုိႏွိပ္ၿပီး ....activate လုပ္လိုက္ပါ ...ဒါဆို အေကာင္႕ေတြဘာေတြ ေလာ႕မက်ႏိုင္ေတာ႕ပါဘူး (တစ္ခုသတိထားရမွာ အေကာင္႕စဖြင္႕ဖြင္႔ခ်င္း ကုိယ္႕ရွိတဲ႕အေကာင္႕တစ္ခုဖြင္႔ၿပီး ခ်က္ခ်င္း add friend လုပ္ၿပီး လက္ခံေပးရပါမယ္ / သူငယ္ခ်င္း (Add Friend ကုိ 10 ေယာက္ထက္ပိုၿပီး မ add ပါနဲ႕ ) ဒါဆို အေကာင္႕ေလာ႕မက်ႏိုင္ပါဘူး )


Related Search

0 comments:

Post a Comment