0

အင္တာနက္ျမန္ေစဖို႔အတြက္

Thursday, August 15, 2013ပထမဆံုး Run ထဲမွာ gpedit.msc လုိ႔ရိုက္ပါ

ၿပီးရင္ administrative Templates > Network ထဲကိုသြား။

Qos Packet Scheduler ကိုသြား ၿပီးရင္ ညာဘက္က Limit reserval bandwith ကို click ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး၀င္လိုက္ပါ။ Enabled ကုိေရြး bandwidth limit(%) မွာ 20 လို႔ရိုက္ပါ။

Apply ၿပီးတာနဲ႕ OK ႏွိပ္ၿပီးထြက္။ ဒါဆို အဆင္ေျပၿပီေပါ့ .


Related Search

0 comments:

Post a Comment