0

ဆာဗာဆိုသည္မွာ ဘာတုန္း..

Saturday, July 13, 2013
Server Computer ဆုိတာကေတာ့ Computer ဆုိတဲ့ သာမန္ hardware ေပၚမွာ Network Operation System , Server Operation System ကုိတင္ထားမယ္ဆုိရင္ ယင္း computer ကုိ server computer လုိ႔ေခၚႏုိင္ပါျပီ။
Hardware performance မ်ားမွ server computer လုိ႔ေခၚႏုိင္တာမဟုက္ပါဘူး။ က်ြန္ေတာ္တို့ အရင္တုန္းက CPU Quad Core , Ram 8 GB ေလာက္နဲ့လည္း Domain Server ေလးေတြ ေဆာက္ထားရင္လည္း ဆာဗာလို့ ေခၚတာပါပဲ။
Computer Performance ဆိုတာက က်ြန္ေတာ္တို့ Service ေပးခ်င္တဲ့ client computer အေရအတြက္အေပၚမူတည္ျပီး hardware performance ကုိျမွင့္တင္ရတာပါ။ Sever Computer ေတြရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ client computer ေတြကို service ေပးရလုိ႔ Server computer လုိ႔ေခၚေဆာင္ျပီး  Server Computer ေတြဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္သလဲဆုိေတာ့ Centralized Managemnet System ျဖင့္အလုပ္လုပ္တာပါ ဘာေၾကာင့္ Centralized Managemnet System လုိ႔ေျပာရသလဲဆုိေတာ့
Sever computer ေတြနဲ့ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ client computerတုိင္းကုိ ဗဟုိစနစ္ျဖင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျဖင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။


 Server computer ကုိ ေယဘုယ် အားျဖင့္ (၃) မ်ဳိးခြဲျခားထားပါတယ္ ----------
(၁) Standlone Server
(၂) Member Server
(၃) Domain Server
တုိ့ပဲျဖစ္တယ္


(၁) Standlone Server ဆုိတာကေတာ့ computer ေပၚသုိ့ Network Operation System စတင္တင္ခ်င္း
ဘာ service မွ မတင္ရျခင္းအေျခအေနကုိေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္တယ္။ (ဥပမာ- Window တင္ပီးပီးခ်င္း အေနအထားမ်ိဳးကိုေပါ့ဗ်ာ)

(၂) Member Server ဆုိတာကေတာ့ computer ေပၚသုိ့ Network Operation System တင္ျပီး service တစ္ခုခု
ေပါင္းထည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ယင္ server ကုိ Member Server လုိ႕ ေ ခၚဆုိႏုိင္ပါျပီ
က်ေတာ္တုိ့ server computer ေတြရဲ့ service ေတြကုိ အသုံးျပဳဖုိ့ server computer မွာ build in ပါတဲ့
Service ေတြကုိ install လုပ္ရမွာပါ ဥပမာ - Client computer ေတြကုိ IP auto ခ်ေပးေစခ်င္ရင္ DHCP service ကုိ install လုပ္ရမွာပါ

(၃) Domain Server ဆုိတာကေတာ့ computer ေပၚသုိ့ Network Operation System တင္ျပီး
Active Directory Domain Service (AD)  ေပါင္းထည့္လုိက္တာနဲ႔ ယင္း server ကုိ Domain Server လုိ့ေခၚဆုိင္ႏုိင္ပါျပီ ။


ေနာက္ထပ္ ဆာဗာေတြက အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္.. Web Server, Mail Server, File Server စံုနဖါစိေနေပမယ့္.. ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အတူတူပါပဲဗ်ာ။


Related Search

0 comments:

Post a Comment